Sekcja informatyczna

Sekcja dotycząca zagadnień związanych z informatyką.

Jeśli znajdziecie jakiekolwiek braki w tłumaczeniu lub błędy proszę zgłaszajcie je w tym dziale.